o firmie
  oferta
  informacje o TBS
  zrealizowane inwestycje
  przetargi
  kontakt
  linki
 

aktualnosci

 

aktualnosci OG?OSZENIE
 

Uprzejmie informujemy, ?e posiadamy lokale u?ytkowe do wynaj?cia

- o pow. 112,65 m.kw. w budynku przy ul. Pory 58  (Mokotów)

- o pow. 89,00 m.kw. w budynku przy ul. S?chockiej 7 (Ochota)

- o pow. 74,20 m.kw. w budynku przy ul. Zawiszy 6 (Wola)

- o pow. 9,39 m.kw. w budynku przy ul. ?ukowskiej 27  (Praga Pd)

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dzia?em administacji

tel. 22 698 96 70; mail: ewanartonowicz@tbswp.pl;

 

 

 

Pliki do pobrania:
Łukowska 27 zdj 1.jpg
Łukowska 27 zdj 2.jpg
Łukowska 27 zdj 3.jpg
Łukowska 27 zdj 4.jpg
Lok. użyt. nr 2 Pory 58,.pdf
Sąchocka 7 zdj 1.jpg
Sąchocka 7 zdj 2.jpg
Sąchocka 7 zdj 3.jpg
Sąchocka 7 zdj 4.jpg

aktualnosci OG?OSZENIE
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. ninijeszym przedstawia Listę Podstawową i Rezerwową sporządzoną przez Komisję kwalifikacyjną przyszłych najemców lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Włodarzewskiej 63 w Warszawie

 

Pliki do pobrania:
LISTA PODSTAWOWA.pdf
LISTA REZERWOWA.pdf

aktualnosci INFORMACJA
 

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że ze względu na absencję członka Komisji kwalifikacyjnej, rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych przy ul. Włodarzewskiej 63 odbędzie się 27 czerwca 2016 r.

aktualnosci INFORMACJA
 

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że rozatrzenie przez Komisję kwalifikacyjną wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Włodarzewskiej 63 w Warszawie oraz sporządzenie Listy Podstawowej i Rezerwowej odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

aktualnosci INFORMACJA
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 24/2013 Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2013 r. przyjęty został "Regulamin rozliczania mediów w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.".

 

Pliki do pobrania:
06.11.13 r. Regulamin rozliczania mediów wraz z uchwałą..pdf

aktualnosci INFORMACJA DLA MIESZKA?CÓW
 

Szanowni Mieszkańcy

od 1 lipca 2013 r. czeka Nas rewolucja w gospodarce śmieciami

 

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, że z dniem
1 lipca 2013 r. zmienia się system zarządzania odpadami komunalnymi. Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych obciąża gminy i one będą zawierać stosowne umowy. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła 7 marca 2013 r. Uchwałę nr LI/1497/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

  1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
    1. 10,00 zł od gospodarstwa domowego  jednoosobowego,
    2. 19,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
    3. 28,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
    4. 37,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;

 

  1. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

a)          12,00 zł od gospodarstwa domowego  jednoosobowego,

b)          23,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

c)           34,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

d)          45,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

 

Zadeklarowanie przez TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. selektywnej zbiórki odpadów wiąże się z obniżeniem opłaty, ale oznacza konieczność segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców nieruchomości. Zmieszanie odpadów różnych kategorii spowoduje podwyższenie przez Miasto opłaty dla całej nieruchomości.

Deklaracje będzie składać TBS w oparciu o pozyskane od mieszkańców dane dotyczące liczby osób zamieszkujących w konkretnych lokalach.

 

W związku z tak WYSOKIMI PODWYŻKAMI za wywóz śmieci, warto je segregować, do czego namawiamy i czego oczekujemy od Naszych Najemców.

      IiiIn

 

Pliki do pobrania:
OŚWIADCZENIE.pdf

aktualnosci DEKLARACJE O DOCHODACH
 

Administracja TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przypomina, iż Najemcy są zobowiązani składać Wynajmującemu raz na 2 lata, w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Jednocześnie przypominamy, iż sankcją, za nie złożenie takiego oświadczenia, jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu przez TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt. 1 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r.

 

Pliki do pobrania:
deklaracja o dochodach.pdf

aktualnosci
 

 

Pliki do pobrania:
Wniosek o najem XII 2015.pdf

aktualnosci
 

 

Pliki do pobrania:
Wniosek.pdf

aktualnosci
 

 

Pliki do pobrania:
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW.pdf

aktualnosci
 

 

Pliki do pobrania:
Wizualizacja.pdf

 


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Poniedziałki: 15.00 - 17.45
Wtorki i czwartki: 14.00 - 15.45

ul. Mińska 52/54, 03 -828 Warszawa

 

informacje
 

Warunki, jakie muszą spełniać najemcy, aby wynająć mieszkanie w TBS.

kreska